Kompetencje Burmistrza

Kompetencje Burmistrza


 
1) Burmistrz jest organem wykonawczym gminy
2) Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
3) Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
    - przygotowywanie projektów uchwał Rady
    - określanie sposobu wykonywania uchwał
    - gospodarowanie mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
    - przygotowanie projekt ubudżetu miasta i jego wykonywanie
    - zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek
    - wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, należących do jego kompetencji.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Andrusewicz
(2011-04-07 10:18:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Andrusewicz
(2011-04-07 10:19:08)