Rozstrzygnięcie konkursu ofert organizacji pozarządowych - edycja 2011

Zgodnie z ogłoszonym w roku 2011 konkursem dla organizacji pozarządowych na realizację zadań  przeznaczono  łącznie 90.210 zł.

W wymaganym terminie, tj. do dnia 26 maja 2011r., do godz. 1600 wpłynęły oferty na ogólną kwotę 82.210 zł:

- jedna oferta na realizację zadania - promocja gminy na arenie międzynarodowej, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku. Wnioskowana kwota dotacji – 3.000 zł,

-    jedna oferta na realizację zadania – punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin, tj. oferta Pasłęckiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Pasłęku „Pomocna Dłoń”. Wnioskowana kwota dotacji – 24.210 zł,

-    jedna oferta na realizację zadania – działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno - bytowych, tj. oferta Stowarzyszenia Wspierającego Rodziny Potrzebujące „JUTRZENKA” w Pasłęku. Wnioskowana kwota dotacji – 5.000 zł,

- jedna oferta na realizację zadania - program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym, tj. oferta Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu. Wnioskowana kwota dotacji – 40.000 zł,

- jedna oferta na realizację zadania - Promocja obszarów wiejskich gminy Pasłęk, tj. oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”. Wnioskowana kwota dotacji – 6.000 zł,

- jedna oferta na realizację zadania - działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzież z terenu gminy i miasta Pasłęk, tj. oferta Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wnioskowana kwota dotacji – 4.000 zł.

 W dniu 9 czerwca 2011r. zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacjami wyłonionymi w konkursie ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Pasłęk.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Szczepkowski
(2011-07-19 08:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szczepkowski
(2011-07-19 08:36:51)