☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych OSOBOWYCH.

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ww. aktu prawnego informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Miasta i Gminę Pasłęk w zależności od rodzaju załatwianych spraw jest:

  1. Miasto i Gmina Pasłęk, z siedzibą przy ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk , zwana w dalszej części GMINĄ ,
  2. Urząd Miejski w Pasłęku ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk,
  3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ;
  4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ;
  5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

GMINA powołała Inspektora Ochrony Danych: — aktualnie jest to Pan Andrzej Pągowski. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@paslek.pl.; nr telefonu: 552482001 w. 70.

Cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi, okresy przetwarzania danych oraz Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych zostały dokładnie opisane w dokumencie „Polityka Prywatności Miasta i Gminy Pasłęk” dostępnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.paslek.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”, na stronie internetowej Gminy Pasłęk www.paslek.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pasłęku (parter) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

 

 

 URZĄD MIEJSKI
14-400 Pasłęk
Plac Świętego Wojciecha 5

Tel. 55 248 20 01 do 03
Fax. 55 248 31 80
e-mail: paslek@paslek.pl
NIP: 578-00-15-378
REGON: 000524447

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PASŁĘKU

Dane dla podmiotów wystawiających faktury i rachunki:
GMINA PASŁĘK
NIP: 578-30-52-813
Jednostka Organizacyjna: Urząd Miejski w Pasłęku
14-400 Pasłęk, Plac Św. Wojciecha 5

Mając na uwadze znowelizowane przepisy ustawy o VAT oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 19.12.2019 r., począwszy od dnia 01 stycznia 2020 r. przelewy za wszystkie faktury VAT, o wartości minimum 15 tyś brutto, Gmina Pasłęk oraz jej jednostki organizacyjne zobowiązane będą dokonywać z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

 

Kod terytorialny: 280407
Województwo Warmińsko - Mazurskie
Powiat Elbląski

 

Urząd Miejski w Pasłęku 
pracuje w następujących godzinach : 

od poniedziałku do piątku - od godz. 730 do 1530.

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Pasłęku czynna:

od poniedziałku do piątku:

  -  od godz. 730 do godz. 900,
-  od godz. 1030 do godz. 1400.


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można
wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego
w Pasłęku w banku:

 

 

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
NR: 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU MIEJSKIEGO W PASŁĘKU

 

Nazwa skrytki: /UMPASLEK/SkrytkaESP

                  /UMPASLEK/skrytka

 

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących środków wspierających komunikowanie się:

Ponadto Urząd Miejski w Pasłęku umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pasłęku, na adres e-mail: paslek@paslek.pl lub na numer fax: (55) 248 31 80 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej).

 

 

Wytworzył:
Marcin Andrusewicz
Udostępnił:
admin admin
(2003-06-24 13:15:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Andrusewicz
(2020-09-22 11:47:59)
 
 
liczba odwiedzin: 6925418

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X