☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

UTRATA LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO


 

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić:

  • osobiście w organie dowolnej gminy, Druk do pobrania (należy drukować dwustronnie)

  • w formie dokumentu elektronicznego,

  • osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu, w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób przebywających poza terytorium RP),

  • za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza:

  • posiadacz dowodu osobistego,

  • rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

 

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobiście zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z urzędu.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami RP, który dokonał takiego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

 

Zgłoszenie kradzieży dowodu osobistego Policji, skutkuje unieważnieniem dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Wytworzył:
Joanna Gliniewicz
(2013-11-22)
Udostępnił:
Joanna Gliniewicz
(2013-11-22 15:05:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Gliniewicz
(2020-01-20 12:44:44)

 
 
liczba odwiedzin: 6926489

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X