☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA I GMINY PASŁĘK W SPRAWIE REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PASŁĘK POKAZÓW PIROTECHNICZNYCH/FAJERWERKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY PASŁĘK 
 
W okresie od dnia 29 listopada do dnia 16 grudnia 2019 roku odbyły się konsultacje z mieszkańcami miasta Pasłęk w przedmiocie realizacji przez Gminę Pasłęk pokazów pirotechnicznych/fajerwerków na terenie miasta i gminy Pasłęk w ramach imprez publicznych.
 
W dniu 17 grudnia 2019 roku po sprawdzeniu ankiet internetowych na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Pasłęk na stronie internetowej: https://kosultacje.paslek.pl/, komisja ustaliła, że w konsultacjach wzięło udział łącznie 16 osób na 19068 uprawnionych. Wśród mieszkańców miasta i gminy Pasłęk głosy „Jestem za” udzieliło 6 osób na 19068 uprawnionych osób. Głosów „Jestem przeciw” udzieliło 10 osób na 19068 uprawnionych. Nie oddano głosów nieważnych oraz wstrzymujących się.
 
 
 
Ze względu na bardzo małą ilość oddanych głosów należy stwierdzić, iż przedmiot konsultacji spotkał się z małym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Pasłęk. Ustalone przez komisję wyniki nie pozwalają na realne zbadanie opinii mieszkańców, co do przedmiotu konsultacji, tym samym zasadne jest utrzymanie dotychczasowego sposobu organizacji imprez publicznych z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych.
 
 

 

 

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO!

 

Urząd Miejski w Pasłęku przypomina, że w I kwartale 2018 roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w I kwartale 2008 roku na okres 10 lat, oraz dowody osobiste wydane osobom małoletnim w 2013 roku na 5 lat.

Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie blankietu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Pasłęku, pokój 28 na II piętrze, tel. 55 248 20 01 wew. 42 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce PORADNIK INTERESANTA.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA PASŁĘK I SOŁECTWA KROSNO

W SPRAWIE WŁĄCZENIA OSADY OWCZARNIA DO GRANIC MIASTA PASŁĘK

 

W okresie od dnia 12 listopada do dnia 3 grudnia 2019 roku odbyły się konsultacje z mieszkańcami miasta Pasłęk oraz sołectwa Krosno dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Pasłęk. Przedmiotem konsultacji było włączenie do granic administracyjnych miasta Pasłęk części obrębu ewidencyjnego Zielony Grąd o powierzchni 1,3828 ha, tj. osady Owczarnia wraz z zabudowaniami.

W dniu 5 grudnia 2019 roku po sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych na podstawie złożonych na nich podpisów, komisja ustaliła, że w konsultacjach wzięło udział łącznie 90 osób na 12520 uprawnionych. Wśród mieszkańców Pasłęka głosy pozytywnie opiniujące włączenie osady do miasta Pasłęk oddało 79 osób na 12232 uprawnionych, a wśród mieszkańców sołectwa Krosno - 10 osób na 288uprawnionych. Głosów negatywnie opiniujących oraz wstrzymujących się nie oddano. Oddano jeden głos nieważny.

Kolejnym etapem procesu zmiany granic administracyjnych miasta Pasłęk będzie podjęcie przez Radę Miejską w Pasłęku projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Pasłęk oraz wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

 

 

Wytworzył:
Joanna Gliniewicz
(2017-10-10)
Udostępnił:
admin admin
(2003-06-24 13:06:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Gliniewicz
(2020-02-06 14:33:11)
 
 
liczba odwiedzin: 6925418

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X