☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych

ROK 2020

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla Budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...) - Dz.U. z 2020 r., poz. 342 "Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4 są publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania." 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz.U. z 2020 r., poz. 570 - "Terminy określone w § 34 ust. 9 rop. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (...), przesuwa się o 60 dni.

1. Sprawozdania łączne Gminy Pasłęk za 2019 r.

2. Urząd Miejski w Pasłęku sprawozdania jednostkowe

3. Pozostałe jednostki

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Przedszkole Samorządowe Nr 1 - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Przedszkole Samorządowe Nr 2 - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 - bilans 2019, Inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZiS 2019, ZZF 2019
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku - bilans 2019, inf. dod. 2019, RZIS 2019, ZZF 2019

Na podstawie art. 246 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podaje się do publicznej informacji:

Na podstawie art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) podaje się do publicznej informacji:

ROK 2019

Na podstawie art. 246 ust 2 i 3  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) podaje się do publicznej informacji:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1429) udostępnieniu podlega informacja publiczna o "majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych":   

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku:

 
Zgodnie z §34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...) – Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm. "Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w §27 ust. 1 i 4 są publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.”

1. Sprawozdania łączne Gminy Pasłęk

2. Urząd Miejski w Pasłęku sprawozdania jednostkowe

3. Pozostałe jednostki

ROK 2018

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077) podaje się do publicznej wiadomości:

ROK 2017

Na podstawie art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) podaję do publicznej wiadomości:

ROK 2016

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości:

 

ROK 2015

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości:

ROK 2014

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości:

ROK 2013

Na podstawie art. 246 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

ROK 2012

Na podstawie art. 246 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Na podstawie art. 266 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

ROK 2011

Na podstawie art. 246 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:

1) uchwała nr RIO.IV-0120-388/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok,

2) uchwała nr RIO.IV-0120-387/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pasłęk na 2012 rok.

ROK 2010

Rok 2009
 

Rok 2008

Rok 2007

 • Zatrudnienie w 2008 roku
 • Dług publiczny
 • Majątek Gminy (Miasta) i podległych jednostek

Rok 2006

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Andrusewicz
(2009-03-17 12:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Dudycz
(2020-06-09 14:02:15)

 
 
liczba odwiedzin: 6925554

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X