☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek Energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny.   WNIOSEK DO POBRANIA

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz. 2133).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256).

 

Osoby, którym gmina wypłaca dodatek mieszkaniowy i są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej, mogą ubiegać się o przyznanie dopłat do rachunków za energię elektryczną, czyli tzw. dodatku energetycznego.

 

I. Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii).

II. Termin i sposób załatwienia.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.*

*Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa (kserokopia decyzji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pasłęku) są zwolnione z ww. opłaty skarbowej i tym samym nie są zobowiązane do dołączenia wraz z wnioskiem dowodu jej uiszczenia. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

III. Inne informacje

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy i jest wypłacany na ww. wniosek odbiorcy, poczynając od miesiąca w którym został złożony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
 2. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej (art. 3 pkt 13 c – Ustawy Prawo energetyczne).
 3. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
 4. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną 10,94 zł. miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł. miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł. miesięcznie.
 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca gmina w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia , w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 2. Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany :

 •    na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 •    na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej.

8. Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Andrusewicz
(2014-01-13 09:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Dudycz
(2020-05-18 13:24:15)

 
 
liczba odwiedzin: 6925474

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X