☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne - Podatki i opłaty

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

Opłata skarbowa (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)

Podatek od spadków i darowizn (tj. Dz.U z 2019r., poz. 1813)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1519 ze zm.) 

Podatek rolny (tj.  Dz.U. z 2020r., poz. 333)

Podatek leśny (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 888 ze zm.)

Podatki i opłaty lokalne (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) 

Podatek od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zm.)

Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.208.1375)

Wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.2017.343)

    Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

    Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 362 ze zm.)

 


UCHWAŁY PODATKOWE RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

 

Uchwały podatkowe na 2020 R.

uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

 

Uchwały podatkowe na 2019 R.

uchwała Nr IX/69/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

uchwała Nr XIV/90/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019r

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 M.P.2018.1004

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. M.P.2018.1005

 

Uchwały podatkowe na 2018 R.

uchwała Nr XII/84/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 /public/get_file.php?id=317833

uchwała Nr XII/85/2017 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. /public/get_file.php?id=317834

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 M.P.2017.958

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 217 r. M.P.2017.963

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2017 R.

Uchwała Nr XII/76/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Uchwała Nr XI/69/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia rolnego na rok podatkowy 2017 (STAWKA PODATKU ROLNEGO na 2017 rok)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. (STAWKA PODATKU LEŚNEGO na 2017 rok)

 

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2016 R.

Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia rolnego na rok podatkowy 2016 (stawka podatku rolnego na 2016 rok)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. (stawka podatku leśnego na 2016 rok)

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2015 R.

Uchwała Nr VI/63/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

Uchwała Nr VI/64/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

Uchwała Nr VI/65/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r. 

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2014 R.

 Uchwała Nr X/85/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

Uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/86/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

Uchwała Nr X/87/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2013 R.

 Uchwała Nr X/81/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

Uchwała Nr X/82/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/83/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Uchwała Nr X/84/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.

 UCHWAŁY PODATKOWE NA 2012 R.

 Uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2011 R.

Uchwała Nr X/84/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Uchwała Nr X/83/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (stawka podatku rolnego na 2011 rok)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (stawka podatku leśnego na 2011 rok)

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2010 R.

Uchwała Nr XIV/87/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Uchwała Nr XIII/79/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Uchwała Nr XIII/78/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2009 R.

Uchwała Nr IX/75/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz. 105 z 8 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr IX/76/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2009 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz. 106 z 8 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr IX/77/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz. 107 z 8 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr IX/78/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz. 108 z 8 stycznia 2009 r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2008 R.

Uchwała nr I/2/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007r.

Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007r.

Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007r.

Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007r.

Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007r.

Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 listopada 2007r.

 UCHWAŁY PODATKOWE NA 2007 R.

Uchwała nr XIII/66/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 r.

Uchwała nr XIII/67/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 r.

Uchwała nr XIII/68/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 r.

Uchwała nr XIII/69/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 r.

Uchwała nr XIII/70/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2006 R.

Uchwała nr X/48/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005r.

Uchwała nr X/47/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005r.

Uchwała nr X/49/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005r.

Uchwała nr X/50/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005r.

 UCHWAŁY PODATKOWE NA 2005 R.

Uchwała nr XII/77/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 grudnia 2004r.

Uchwała nr XII/76/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 grudnia 2004r.

Uchwała nr XII/75/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 grudnia 2004r.

Uchwała nr XII/78/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 grudnia 2004r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2004 R.

Uchwała nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/75/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/76/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/77/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/78/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/79/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/81/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

Uchwała nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 grudnia 2003r.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2003 R.

Uchwała nr X/71/2002 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2002r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zenon Jeleński
(2003-07-02 15:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Eliza Hoszwa
(2020-03-19 11:01:56)
 
 
liczba odwiedzin: 6925535

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X