☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Pasłęku
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Pasłęku

Środa 30.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dowód osobisty - informacje ogólne

DOWÓD OSOBISTY

 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 2. Prawo do posiadania jednego ważnego dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 6. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 7. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
 • dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnianie – ten certyfikat zamieszczany jest w warstwie elektronicznej dowodu osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu – ten certyfikat zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby;
 • certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie – ten certyfikat zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby.
 • Przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu – korzystanie z tego podpisu odbywa się na postawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.
 1. W warstwie elektronicznej dowodu oprócz danych posiadacza, znajduje się fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym jest to dokument podróży zgodny z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

 

 

 

SPOSÓB UŻYWANIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH

W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ E-DOWODU

 

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia wymaga podania numeru CAN oraz 4-cyfrowego kodu PIN1, który ustala osobiście posiadacz dowodu osobistego.
 2. Użycie podpisu osobistego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, wymaga podania numeru CAN oraz 6-cyfrowego kodu PIN2, który ustala osobiście posiadacz dowodu osobistego.
 3. Użycie certyfikatu obecności wymaga podania numeru CAN.
 4. Zmiana kodu PIN1 lub PIN2 wymaga podania numeru CAN oraz podania dotychczasowego kodu PIN1 albo kodu PIN2, albo kodu PUK.
 5. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 albo kodu PIN2 powoduje zablokowanie możliwości korzystania odpowiednio z certyfikatu  identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego. Przywrócenie możliwości korzystania z ww. certyfikatów jest możliwe po podaniu numeru CAN, a następnie użyciu kodu PUK i ustaleniu odpowiednio nowego kodu PIN1 albo nowego kodu PIN2.
 6. Kod PUK jest przekazywany posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono wyłącznie certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat  podpisu osobistego. Posiadacz dowodu, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono wyłącznie certyfikat potwierdzenia obecności, nie otrzymuje kodu PUK.
 7. Urzędnik przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
 8. Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN1 i kodu PIN2.

 

 

 

Wytworzył:
Karolina Filipczak
(2020-01-20)
Udostępnił:
Joanna Gliniewicz
(2020-01-20 12:52:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Gliniewicz
(2020-01-20 13:15:46)
 
 
liczba odwiedzin: 6926494

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X